Colofon

Jurisprudentie Onrechtmatige Uitingen (JUROU) is een online databank die wordt uitgegeven door deLex Media. De databank wordt dagelijks bijgehouden met jurisprudentie op het gebied van onrechtmatige uitingen. Bronnen die hiervoor worden gebruikt zijn onder meer uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en The European Court of Human Rights, berichten van het expertise centrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, IE-Forum.nl, het tijdschrift Mediaforum en rechtspraak.nl.

JUROU is een voortzetting van de databank onrechtmatige publicaties van de Stichting Hans Melchersfonds, een stichting die sinds 2006 mediaslachtoffers financieel bijstaat bij juridische procedures. Deze databank, die meer dan 1100 rechterlijke uitspraken bevatte, was bijgewerkt tot 2016, en is in 2019 opgehouden te bestaan. De Stichting heeft samen met deLex de databank voortgezet. Zij heeft de bestaande uitspraken geconverteerd naar een nieuwe databank JUROU en de databank bijgewerkt tot heden.

Ontsluiting met Rechtsorde en Legal Intelligence.

 

 

Citeertitel
JUROU (bijv. ‘Perspublicaties huurders deels onrechtmatig’, JUROU 5 februari 2020; bij jurisprudentie: JUROU 2020 (De Persgroep tegen Soliditry)).

 

Redactiesecretariaat

Uitspraken over onrechtmatige uitingen kunt u insturen voor publicatie. U kunt deze sturen naar onze redactie, redactie@delexmedia.nl.
Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

 

Uitgever
deLex Media B.V.
Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam